CZASOWNIKI O DWÓCH DOPEŁNIENIACH

Po niektórych czasownikach mogą występować dwa dopełnienia. Istotna jest ich pozycja w zdaniu. Zazwyczaj pierwsze z nich to określenie osoby (w języku polskim odpowiada mu wyrażenie w celowniku), a drugie - przedmiotu (w języku polskim - wyrażenie w bierniku):

(1) Would you be so kind as to make me a cup of tea?
Czy będziesz tak miły i zrobisz mi filiżankę herbaty?

W przypadku wielu czasowników kolejność dopełnień może zostać odwrócona. Dopełnienie oznaczające osobę będzie wówczas poprzedzone przyimkiem “for” ‘dla’ lub “to” ‘dla, do’. Konstrukcji takiej używamy, kiedy dopełnienie oznaczające osobę jest szczególnie istotne lub szczególnie długie:

(2) Can you imagine Robert bringing flowers to teachers?
Czy możesz sobie wyobrazić Roberta przynoszącego kwiaty nauczycielkom?
(3) I can’t understand why Tom is being so ungrateful. He owes so much to me..
Nie rozumiem, dlaczego Tom jest taki niewdzięczny. Tak wiele mi zawdzięcza.
(4) Do you think it’s easy to make dinner for all these people living here?
Czy sądzisz, że łatwo jest robić obiad dla tych wszystkich ludzi, którzy tu mieszkają?

Przyimek “for” z dopełnieniem występuje po następujących czasownikach: “build” ‘budować’, “buy” ‘kupować’, “catch” ‘łapać’, “choose” ‘wybierać’, “cook” ‘gotować’, “find” ‘znajdować’, “make” ‘robić’, “order” ‘zamawiać’, “save” ‘oszczędzać’:

(5) I knew that Maggie was looking for a flat and I managed to find something appropriate for her.
Wiedziałam, że Maggie szuka mieszkania i znalazłam dla niej coś odpowiedniego.

Oto niektóre spośród czasowników, po których występuje dopełnienie z “to”: “give” ‘dawać’, “hand” ‘wręczać’, “lend” ‘pożyczać (komuś)’, “offer” ‘oferować’, “owe” ‘być (coś komuś) winnym, zawdzięczać’, “show” ‘pokazywać’, “teach” ‘uczyć, nauczać’, “tell” ‘mówić’:

(6) When I asked her why she was so upset, Lucy showed the letter to me.
Kiedy zapytałem, dlaczego była tak przygnębiona, Lucy pokazała mi ten list.

Po następujących czasownikach może występować dopełnienie zarówno z “for”, jak i z “to”: “bring” ‘przynosić’, “pay” ‘płacić’, “send” ‘wysyłać’, “take” ‘brać’, “write” ‘pisać’. Obserwujemy wówczas jednak różnicę znaczeniową polegającą na tym, że “for” odpowiada polskiemu ‘dla’, a “to” - polskiemu ‘do’:

(7) I see you’re going to the post office. Could you please send this letter for me?
Widzę, że idziesz na pocztę. Czy mógłbyś wysłać dla mnie (za mnie) ten list?
(8) I’m going to write a long letter to my parents as soon as I find some time.
Napiszę długi list do moich rodziców, kiedy tylko znajdę trochę czasu.

W przypadku niektórych czasowników kolejność dopełnień nie może ulec odwróceniu. Oto kilka takich wyrazów: “allow” ‘pozwalać’, “ask” ‘pytać’, “deny” ‘zaprzeczać’, ‘odmawiać’, “envy” ‘zazdrościć’, “forgive” ‘przebaczyć’, “refuse” ‘odmawiać’:

(9a) You won’t deny me the pleasure of your company at lunch, will you?
Nie odmówi mi Pan przyjemności Pańskiego towarzystwa w czasie obiadu, prawda?
(9b) *You won’t deny the pleasure of your company at lunch to me, will you?

Po niektórych wyrazach dopełnienie osobowe nie może występować na pierwszej pozycji:

(10a) Could you explain the matter to us?
Czy mógłbyś wyjaśnić nam tę sprawę?
(10b) *Could you explain us the matter?

Do czasowników tych należą: “admit” ‘przyznawać’, “describe” ‘opisywać’, “explain” ‘wyjaśniać’, “introduce” ‘przedstawiać, wprowadzać’, “prove” ‘dowodzić’, “suggest” ‘proponować, sugerować’.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Czasowniki CZASOWNIKI O DWÓCH DOPEŁNIENIACH
Loading ...